Styret vårt

Hvordan endrer jeg denne siden? (ikke glem å slette meg)

Leder Ledersen

Rolle: Leder
Tlf: 123 45 678

Epost

Ole Nestledersen

Rolle: Nestleder
Tlf: 876 54 321

Epost

Styremedlem

Rolle: Styremedlem
Tlf: 111 22 333

Epost

Kasserer

Rolle: Kasserer
Tlf: 999 66 333

Epost

Styremedlem

Rolle: Styremedlem
Tlf: 111 22 333

Epost